Účely – právní základy zpracování

Účely – právní základy zpracování

 • Uplatnění práv subjektů údajů:

Účel: zpracování osobních údajů subjektu údajů v souvislosti s uplatněním jeho práv a jejich vyřízením.

Právní základ: Takové zpracování je nezbytné pro splnění zákonné povinnosti.

 • Zpracování osobních údajů osob, vystupujících za dodavatele

Účel: zpracování osobních údajů subjektů údajů, vystupujících za dodavatele v průběhu celého životního cyklu právního vztahu s dodavatelem.

Právní základ: Takové zpracování je nezbytné pro splnění vzájemných závazků a/nebo je nezbytné ke zjištění, provádění nebo ochraně právních nároků.

 • Zpracování osobních údajů subjektů údajů, vystupujících za sebe či třetí osoby (včetně orgánů veřejné moci), odlišných od dodavatelů, odběratelů, zaměstnanců a jejich zástupců

Účel: zpracování osobních údajů subjektů údajů, vystupujících za jakékoliv třetí osoby odlišné od dodavatelů, odběratelů, zaměstnanců a jejich zástupců v průběhu celého životního cyklu právního vztahu anebo v očekávání vzniku právního vztahu.

Právní základ: Takové zpracování je nezbytné pro splnění zákonné povinnosti a/nebo je nezbytné ke zjištění, provádění nebo ochraně právních nároků a/nebo v souvislosti s jiným oprávněným zájmem organizace.

 • Zpracování údajů z procesních řízení

Účel: zpracování údajů v procesním řízení, na němž se jakkoliv účastníme. Právní základ: Takové zpracování je nezbytné pro splnění zákonné povinnosti a/nebo je nezbytné ke zjištění, provádění nebo ochraně právních nároků.

 • Registrace uživatelského účtu či členského účtu

Účel: Registrace uživatelů či členů za účelem zřízení jejich účtu, který usnadňuje výkon práv subjektů údajů včetně vlastní správy osobních údajů (zejména dodacích a fakturačních adres), rozsahu objednávek a jejich úhrad, sledování jejich stavu, evidence bonusů, slev, slevových a dárkových poukazů, umožnění subjektu přizpůsobit si jej atp.

Právní základ: Takové zpracování je nezbytné pro splnění vzájemných závazků a/nebo je prováděno se souhlasem subjektu (při registraci nesouvisející s konkrétní objednávkou či konkrétním poskytnutím služby subjektu).

 • Objednávka 

Účel: zpracování a/nebo vyřízení a/nebo reklamace a/nebo objednávky.

Právní základ: Takové zpracování je nezbytné pro splnění vzájemných smluvních závazků.

 • Hodnocení prostřednictvím portálu heureka.cz 

Účel: Hodnocení Webu, případně objednávky prostřednictvím služby „Ověřeno zákazníky“ na www.heureka.cz.

Právní základ: Takové zpracování je prováděno se souhlasem subjektu.

 • Komunikace prostřednictvím komunikačních prostředků 

Účel: komunikace elektronická (e-mail, GSM, telefonická, fax, prostřednictvím skriptu Webu, online komunikační služby) a listinná. 

Právní základ: Takové zpracování je nezbytné pro splnění vzájemných závazků a/nebo v souvislosti s oprávněným zájmem organizace.

 • Ostatní služby mimo objednávky

Účel: výkon povinností organizace, vyplývající z jakéhokoliv ujednání mezi organizací a subjektem, včetně poskytování údajů a služeb, jež si subjekt u organizace vyžádal a které nejsou vyřízením objednávky. 

Právní základ: Takové zpracování je nezbytné pro splnění vzájemných smluvních závazků.

 • Zasílání obchodních sdělení

Účel: zasílání obchodních sdělení e-mailem, marketingově podporujících Web či weby obchodních partnerů. 

Právní základ: Takové zpracování se zakládá na oprávněném zájmu organizace (zejména marketingová podpora produktů a poradenství k nim) a/nebo na základě souhlasu subjektu.

 • Diskusní fórum

Účel: umožnění komunikace s ostatními uživateli/členy o produktech a službách organizace. 

Právní základ: Takové zpracování je nezbytné pro splnění vzájemných smluvních závazků a/nebo je prováděno se souhlasem subjektu.

 • Zajištění shody

Účel: zajištění shody s obecně závaznými právními předpisy, smluvními a licenčními podmínkami organizace, ochranou osobních údajů na straně organizace; kdy některá porušení, jež organizace považuje za nevhodná, mohou vést k pozastavení či zrušení uživatelského/členského účtu subjektu. 

Právní základ: Takové zpracování je nezbytné pro splnění vzájemných smluvních závazků a/nebo je nezbytné ke zjištění, provádění nebo ochraně právních nároků.

 • Ověření totožnosti

Účel: ověřování údajů obsažených v dokladech totožnosti subjektu a dalších dokladech, které od subjektu mohou být shromažďovány při registraci nebo kdykoli jindy během používání platforem organizace. 

Právní základ: Takové zpracování je nezbytné pro splnění vzájemných smluvních závazků a/nebo k vytvoření, provádění nebo ochraně právních nároků a/nebo k zajištění souladu s právními povinnostmi organizace.

 • Administrace systémů Webu

Účel: správa veškerých systémů organizace a interní operace, včetně řešení problémů, výpadků, zálohování, obnovy, analýzy dat, vývoje, testování, výzkumu, analytiky, zabezpečení a pro účely průzkumů. 

Právní základ: Takové zpracování se zakládá na oprávněném zájmu organizace (tj. zajištění bezpečnosti platforem organizace a zlepšování jejich parametrů).

 • Statistická zpracování

Účel: zajištění uživatelské přívětivosti Webu, včetně měření jeho výkonů

Právní základ: Takové zpracování se zakládá na oprávněném zájmu organizace (tj. měření a optimalizace výkonů Webu, např. Google Analytics, Google Adwords, Sklik.cz apod.) a/nebo je prováděno se souhlasem subjektu. 

 • Účetnictví a DPH

Účel: vedení účetnictví a výkaznictví ohledně DPH. Právní základ: Takové zpracování je nezbytné pro splnění zákonné povinnosti.

 • Odvodové výkaznictví a povinnosti, vyplývající ze zákoníku práce

Účel: zpracování osobních údajů zaměstnanců, jež přijmeme v rámci realizace pracovněprávního vztahu, včetně osobních údajů potřebných k vedení odvodového výkaznictví ve vztahu ke zdravotnímu pojištění, sociálnímu zabezpečení a jiným evidenčním povinnostem dle zákoníku práce. Právní základ: Takové zpracování je nezbytné pro splnění vzájemných smluvních závazků a/nebo pro splnění zákonné povinnosti a/nebo je nezbytné ke zjištění, provádění nebo ochraně právních nároků.


Tento e-shop využívá cookies a bez jejich použití není schopen správně fungovat. Dokument o využití cookiesNesouhlasím s použitím cookies (zobrazí se prázdná stránka)